© 2016 Conforte

  • LinkedIn Social Icon
 
Det er ikke tvil om at det å sitte i en lederrolle til tider er svært krevende. For å lykkes må lederen kunne motivere og ivareta seg selv, men også sine kolleger og medarbeidere. Dette stiller store krav til psykologiske og mellommenneskelige ferdigheter. Individuell coaching av ledere, enten som supplement til lederprogrammer, eller som et enkeltstående tiltak oppleves som svært god mestringsstøtte for lederen
 
 «Conforte har designet og gjennomført bedriftinterne lederutviklingsprogrammer for store norske bedrifter i en årrekke.
Dette er programmer som skreddersys bedriftens ledelsesmessige utfordringer, men basert på vår metodikk for utvikling av ledere.»

Elkem har i mange år samarbeidet med Conforte ifm. interne lederutviklingsprogrammer. Conforte har bidratt sterkt til utvikling av motiverte og handlekraftige ledere ved å skape økt innsikt i bedriftens strategi, øke kunnskap om praktisk ledelse, utvikle innsikt i personlig egnethet for å fylle en lederrolle samt skape innsikt i og utvikle egne ferdigheter til relasjonsbygging, kommunikasjon og teambygging. Programmene har en “høy stjerne” i bedriften, og jeg kan helt klart anbefale Conforte!

Katja Lehland

Senior Vice President ELKEM

Please reload

 
«Conforte har en rekke treningskurs relatert til typiske hverdagsutfordringer for ledere. Vi har lang erfaring med å skape en god å trygg arena for læring og utvikling. Vår metode er læring og utvikling gjennom en praktisk og oppdagelsesbasert tilnærming, på en positiv men samtidig utfordrende måte.»
 

Ledergruppen ved REC Wafer Norway Glomfjord Multi brukte i 2008 Conforte i samband med lederutviklingsprogram. Programmet var satt sammen av 5 deler, totalt 10 dager med følgende fokusområder: Lederskap og samhandling, REC verdier, rolleanalyse og coaching, roller i ledergruppen, kommunikasjon og påvirkning, ferdighetstrening, lederplattform og leder team. I en periode med store endringer i selskapet og i fabrikken, var denne lederutviklingen det viktigste bidraget til å få teamet til å fungere på en god måte og samtidig etablere en plattform for videre drift av en fabrikk med økende størrelse og kompleksitet. Gjennomføringen programmet var meget profesjonelt og  lederteamet har stått samlet bak en entydig positiv tilbakemelding. Conforte kan anbefales.

Tore Matre

Vice President Operational Excellence, REC Wafer Norway AS

Please reload

 

Utdannet som psykolog. Har lang erfaring med åpne og bedrifts- interne lederutviklingsprogrammer. Flere år ved Solstrandprogrammer ved NHH. Har jobbet som avdelingsleder i Norsk Hydro. Jobber også mye med utvikling av ledergrupper og coaching av enkeltledere.

  • LinkedIn Social Icon