Utvikler bevisste ledere og ledergrupper som inspirere og tar kloke valg

 

LEDER

PROGRAMMER

 

Elkem har i mange år samarbeidet med Conforte ifm. interne lederutviklingsprogrammer. Conforte har bidratt sterkt til utvikling av motiverte og handlekraftige ledere ved å skape økt innsikt i bedriftens strategi, øke kunnskap om praktisk ledelse, utvikle innsikt i personlig egnethet for å fylle en lederrolle samt skape innsikt i og utvikle egne ferdigheter til relasjonsbygging, kommunikasjon og teambygging. Programmene har en “høy stjerne” i bedriften, og jeg kan helt klart anbefale Conforte!

Katja Lehland

Senior Vice President ELKEM

Please reload

Måten ledergruppen fungerer på er kritisk for hele organisasjonen.  Conforte har lang erfaring med å skape effektive og velfungerende ledergrupper. 

LEDERGRUPPE

UTVIKLING

FOKUSERT

LEDERTRENING

Det å styrke egen lederkompetanse handler om å kunne trene på lederskap i skarpe situasjoner. Conforte har lang erfaring med å tilrette legge dette enten i korte seminarer eller som integrert del av lengre program. 

 

POSITIV INNFLYTELSE

LEDE EFFEKTIVE MØTER

COACHENDE LEDERSTIL

VANSKELIGE SAMTALER

EFFEKTIV PROBLEMLØSNING

LEDE ENDRINGSPROSESSER

 
Individuelle samtaler gir en potent læringsarena for å styrke og utvikle egen rolleutøvelse.  En fortrolig sparringspartner åpner et unikt mulighetsrom til å forstå egen og andres atferd, gi et konkretisert læringsfokus i en ramme som sikrer endring. 

LEDER

COACHING

LEDER

TRENING

«Conforte har en rekke treningskurs relatert til typiske hverdagsutfordringer for ledere. Vi har lang erfaring med å skape en god å trygg arena for læring og utvikling. Vår metode er læring og utvikling gjennom en praktisk og oppdagelsesbasert tilnærming, på en positiv men samtidig utfordrende måte.»

Conforte er sammensatt av de latinske ordene CON og FORTE, sammen betyr det samlende styrke. 

Vi synes dette er et godt navn på et dedikert og profesjonelt fagmiljø¸ som i over 15 år har jobbet med å utvikle godt lederskap. Conforte jobber i et sterkt partner-nettverk med andre sterke fagmiljø.

TA KONTAKT

Egil Lundal

Tel: +47 90958559

egil.lundal@conforte.no

Lang erfaring med utvikling av toppledergrupper og ledere i mange av Norges viktigste organisasjoner.

 

 
 
Elkem.png

Noen av virksomhetene vi har jobbet med:

Veidekke-logo.jpg
statkraft.jpg
Helfo.png
elkem2.png
Aschehoug.png
Bilde1.png
Thomessen.png
skagerak.jpg
anticimex.png
Siemens-logo.png
Dresser.png
BergardAmundsen.jpg
Rec.png
Kirken.png
Goodtech.png
Panoro-Energy-New-Logo-Larger.fw_.png
Sintef.png
arcus.png
helseBergen.png
Nokas.png
logo.png